Az alábbiakban megtekintheti a BESTWAY EUROPE S.p.A. (székhelye Via della Resistenza n. 5, San Giuliano Milanese, 20098 – Milánó, Olaszország, a továbbiakban: „BESTWAY") által alkalmazott szavatossági feltételeket, amelyek az Európai Gazdasági Térségben a BESTWAY védjegy alatt értékesített termékekre vonatkoznak.

1. Kötelező szavatosság

1.1 A kötelező szavatosságot az 1999/44/EU és a 2019/771/EU európai irányelv írja elő, amelyek célja a Fogyasztó védelme az alábbiakban meghatározottak szerint abban az esetben, ha a megvásárolt áruk („Termékek") megfelelőségi hibákkal rendelkeznek.

A vásárlás időpontjától függően a következő jogszabályok érvényesek:

 • · az 1999/44/EU európai irányelv a 2021. december 31-én vagy azt megelőzően vásárolt valamennyi áru tekintetében;
 • · a 2019/771/EU európai irányelv a 2022. január 1-jén vagy azt követően vásárolt valamennyi áru tekintetében.

1.2. A fent említett európai irányelvek értelmében Fogyasztó minden olyan természetes személy, aki üzleti, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységétől független célból vásárol Terméket („Fogyasztó").

1.3. Ha az Európai Unió egyes tagállamainak jogszabályai másként nem rendelkeznek, a kötelező szavatosság időtartama az áruk Fogyasztó részére történő átadásától számított 24 hónap.

1.4. Ha a Fogyasztó úgy véli, hogy megfelelőségi hibával rendelkező Terméket vásárolt, a Fogyasztónak fel kell vennie a kapcsolatot a kiskereskedőjével a kapcsolódó szavatosság igénybevétele érdekében.

1.5. A BESTWAY a Termékekkel kapcsolatos esetleges megfelelőségi hibákra szavatosságot vállal minden olyan Fogyasztó felé, aki a Termékeket közvetlenül a BESTWAY-től vásárolta.

2. A BESTWAY gyártói jótállása

2.1. A törvény által biztosított garanciák és előjogok, valamint a fent említett kötelező szavatosság fogyasztó általi aktiválási lehetőségének sérelme nélkül a BESTWAY további jótállást („a BESTWAY gyártói jótállása") kínál az esetleges megfelelőségi hibákra a Termékek korlátozott körére.

2.2. A BESTWAY gyártói jótállása csak a Fogyasztó általi vásárlásokra vonatkozik, azaz minden olyan tételre, amelyet az egyén nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célból vásárol. Például abban az esetben, ha a Fogyasztó kapcsolatban áll egy olyan vállalattal, amely a Termékeinket bármilyen kereskedelmi célra használja, a Termékre nem vonatkozik a BESTWAY gyártói jótállása.

2.3. A gyártói jótállást a Termék Fogyasztója vagy a Viszonteladó aktiválhatja az alábbi feltételek szerint.

(a) A BESTWAY gyártói jótállása által lefedett termékkategóriák listája:

 • · Lay-Z-SpaTM készlet
 • · Lay-Z-SpaTM készlet Wi-Fi-vel
 • · Lay-Z-SpaTM szórakoztató állomás
 • · Fast SetTM (183 x 51 cm és annál nagyobb)
 • · Steel ProTM
 • · Steel Pro MaxTM
 • · Power SteelTM
 • · HydriumTM
 • · FlowclearTM szűrőszivattyú
 • · FlowclearTM Skimatic szűrőszivattyú
 • · FlowclearTM homokszűrő
 • · FlowclearTM medencefűtő
 • · FlowclearTM klórozó
 • · FlowclearTM Swimfinity
 • · AquaTronix, AquaGlide, AquaRover tisztítórobotok
 • · Létra, csak akkor, ha a medencekészlet tartalmazza
 • · Takarók és ponyvák, csak akkor, ha a medencekészlet tartalmazza
 • · Karbantartási készletek, csak akkor, ha a medencekészlet tartalmazza
 • · Szörfdeszka
 • · Hydro ForceTM SUP
 • · Hydro ForceTM csónak
 • · Vízipark – Constant Air

(b) A BESTWAY gyártói jótállásának időtartama

A 2.3. pont (a) bekezdésében említett BESTWAY-termékek gyártói jótállása 24 hónapig tart – kivéve, ha az Európai Unió egyes tagállamainak jogszabályai másként rendelkeznek – a vásárláskor kiállított bizonylaton vagy adózási dokumentumon feltüntetett időponttól kezdődően.

A BESTWAY gyártói jótállása által biztosított jogok elvesztésének elkerülése érdekében a BESTWAY-termék feltételezett megfelelőségi hibáját a megjelenésétől számított 2 hónapon belül jelenteni kell a BESTWAY-nek a 2.3. pont (c) bekezdésében leírtak szerint.

(c) A BESTWAY gyártói jótállásának aktiválása és szolgáltatásai

A Termék feltételezett megfelelőségi hibájának bejelentése és a BESTWAY gyártói jótállásának aktiválása érdekében a Fogyasztónak vagy a Viszonteladónak fel kell vennie a kapcsolatot a BESTWAY által biztosított, a lakóhelye szerinti országban található Ügyfélszolgálati Központtal.

A panasz a következő módokon nyújtható be:

A tájékoztatásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • · a fogyasztó elérhetőségei;
 • · a vásárlás dátuma és a bizonylat vagy az adózási dokumentum másolata;
 • · tételszám;
 • · sorozatszám;
 • · leírás és/vagy képek és/vagy videó a hibáról;
 • · a termék telepítéséről készült képek és/vagy videók;
 • · Bármely más dokumentáció, amelyre a BESTWAY-nek szüksége lehet a panasz kivizsgálásához.

A BESTWAY gyártói jótállásának aktiválását követően a Fogyasztó köteles a BESTWAY rendelkezésére bocsátani az összes fenti információt, amelyek döntő fontosságúak annak biztosításához, hogy a BESTWAY képes legyen elemezni a jelentést és észszerű időn belül orvosolni a problémát.

Ha a fenti követelmények közül egy vagy több nem teljesül, a BESTWAY gyártói jótállása nem érvényes; azonban tájékoztatjuk a Fogyasztót, hogy továbbra is hivatkozhat a jelen dokumentum 1. pontjában meghatározott kötelező szavatosságra.

Abban az esetben, ha a BESTWAY a Termék megfelelőségi hibáját észleli, a BESTWAY csak a keletkező hibás alkatrészeket cseréli ki, a teljes készletet nem. Ez az eset nem vonja maga után új gyártói jótállási időszak megkezdését sem a pótalkatrészen, sem az egész készleten; ezért a BESTWAY gyártói jótállása semmilyen módon nem szakad meg és/vagy függeszthető fel a hibás alkatrészek kicserélésével, és megmarad annak természetes lejárati dátuma.

A csere nem jelent többletköltséget a Fogyasztó számára.

A csere nem jár további költségekkel a Viszonteladó számára, akitől a Fogyasztó a Terméket vásárolta, kivéve, ha a Kereskedelmi Szabályzat másként rendelkezik, amelyet a Viszonteladónak el kell olvasnia a BESTWAY gyártói jótállásának aktiválása előtt. A jótállás Viszonteladó általi aktiválása a BESTWAY Kereskedelmi Szabályzata minden feltételének elfogadását jelenti annak legújabb változata szerint.

(d) A BESTWAY gyártói jótállása alkalmazásának korlátai

A BESTWAY gyártói jótállása kizárólag a BESTWAY-termékek megfelelőségi hibáira vonatkozik. Másrészt nem terjed ki bizonyos okoknak tulajdonítható problémákra, mint például a helytelen telepítésből, helytelen használatból, helytelen vagy nem megfelelő karbantartásból, helytelen kezelésből, vegyi anyagok helytelen használatából, helytelen áramellátásból, a BESTWAY-termék hanyag vagy nem megfelelő használatából, kezeléséből és/vagy módosításából, nem megfelelő és/vagy nem eredeti tartozékok és/vagy pótalkatrészek használatából, kívülről látható és a szállítás időpontjában nem vitatott károkból, az éghajlati hatásokból eredő károkból eredő hibák, gyártási problémának nem tulajdonítható hibák vagy a hiányzó alkatrészeknek a vásárlás időpontját két hónappal meghaladó bejelentése.

A BESTWAY-termékekre nem vonatkozik a BESTWAY gyártói jótállása, ha azokat használtan vásárolják és/vagy felújítják. A jótállás továbbá nem ruházható át harmadik félre.

A BESTWAY gyártói jótállása nem terjed ki azokra a termékekre, amelyeket a BESTWAY engedélye nélkül nyitottak ki és/vagy kezeltek (példaként és nem kizárólagosan a szivattyú nyitása).

A BESTWAY gyártói jótállása nem fedezi a víz- és vegyszerfogyasztási költségek miatti pénzügyi veszteségeket.

A BESTWAY gyártói jótállása nem vonatkozik a Termék helytelen telepítése és/vagy összeszerelése által okozott vagyoni károkra, a felhasználói kézikönyv utasításai szerint; például a Termék nem sík és/vagy nem megfelelő felületre történő beépítése miatt kiömlő víz okozta károkra.

Nem igényelhető visszatérítés a beavatkozásokért és/vagy cserékért, illetve a Fogyasztó vagy a Viszonteladó által a BESTWAY jótállásában meghatározott feltételektől és módoktól eltérően kezelt termékért.

A különböző biztonsági és/vagy szabályozási szabványok miatt, amelyek országról országra változhatnak, a BESTWAY figyelmezteti a Fogyasztót, hogy a BESTWAY-termékek telepítése és/vagy használata más országban, mint ahol a Termékeket vásárolták, személyi és/vagy vagyoni vagy magában a Termékben (vagy annak egyes alkatrészeiben) keletkező kárt okozhat. Az itt meghatározott követelmények be nem tartása esetén a BESTWAY gyártói jótállása érvénytelenné válhat.

(f) Hatálybalépés napja

A BESTWAY jótállása a 2.3. pont (c) bekezdése szerint kapott, az olyan BESTWAY-termékekkel kapcsolatos minden értesítésre vonatkozik, amelyekre a jelen dokumentum 1.1. pontjában meghatározott európai irányelvek alkalmazandók.

Közzététel dátuma: 2022. május 1.